Ova e-učionica kreirana je u sklopu projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta provodi se u sklopu darovnice Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007-2013, IPA IV komponenta.

Projekt je službeno započeo 11. listopada 2013. godine i traje 12 mjeseci. Opći cilj projekta je poboljšanje zapošljivosti u lokalnim sredinama Krapinsko-zagorske županije i doprinos ciljevima politike zapošljavanja.

Specifični cilj projekta je pružanje potpore funkcioniranju lokalnog partnerstva za zapošljavanje i razvoj novih strateških ciljeva za razdoblje 2014. – 2020. godina.

Nositelj projekta: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Partner: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
Vrijednost projekta: 29.954,93 EUR
Financiranje EU: 28.493,89 EUR (94,98%)

Za više informacija posjetite: www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja

Prijavite se

Prijavi se
Ukoliko nemate korsinički račun,
registrirajte se.
Registriraj se