GERONTODOMAĆICA - RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU


Radno mjesto


STUBIČKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
9.2.2021.
26.2.2021.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  – Projekt „ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području“

Kodni br. UP. 02.1.1.13.0037

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi – nova prilika za žene u ruralnom području”

– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

 1. Broj traženih radnica: 1
  2.      Vrsta zaposlenja: na određeno
  3.      Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  4.      Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Stubičkih Toplica
 1. Opis poslova:
 • pomoć  u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć  u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • pomoć  u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć  u pranju i glačanju rublja
 • pomoć  u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • prednost imaju žene starije od 50 godina i žene s invaliditetom
 1. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • zamolba za posao
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja
 1. Rok za podnošenje prijave: 16.02.2021.

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Udruga mladih Feniks, Krušljevo Selo 168, 49243 Oroslavje, putem pošte, u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

Za javni natječaj u sklopu Projekta” Zaželi – nova prilika za žene u ruralnom području”

Kandidatkinje su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu) (ako je primjenjivo).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na razgovor (intervju). Svim kandidatima će se dostaviti rezultati natječajaPoslodavac


UDRUGA MLADIH FENIKS
 • mobitel: 099 7868495
 • pisana zamolba: Udruga mladih Feniks, Krušljevo Selo 168, 49243 OrHrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr