DIREKTOR/DIREKTORICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA "EKO ALEJA"


Radno mjesto


KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
20.1.2023.
3.2.2023.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

3 godine

Na temelju odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva  EKO ALEJA d.o.o.  i Odluke Skupštine trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. Krapinske Toplice, 20. siječnja 2023. godine, Skupština Društva koju predstavlja općinska načelnica Općine Krapinske Toplice  raspisuje:
 
 
NATJEČAJ

za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. na neodređeno vrijeme 

 
                
UVJETI:

 

 • Magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica društvene znanosti, biotehničke znanosti, prirodne znanosti i tehničke znanosti odnosno sveučilišni prvostupnik/prvostupnica društvene znanosti, biotehničke znanosti, prirodne znanosti i tehničke znanosti odnosno odgovarajući stupanj obrazovanja sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenim djelatnostima i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)
   
  - radno iskustvo: 3 godine za magistar/magistra ili stručnog specijalista/specijalistice, odnosno 5 godina  za sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice,
   
  - da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 239. stavak 2.  Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 94/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)
   
Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:
 
 • životopis,
 • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o radnom stažu(Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 6 mjeseca od dana objave natječaja (preslika ili izvornik)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • izjavu kandidata o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2.Zakona o trgovačkim društvima

 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom do 3.2.2023. godine na adresu: EKO ALEJA d.o.o., Ljudevita Gaja 27, 49217 KRAPINSKE TOPLICE, (s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu – ne otvaraj“).

U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

EKO ALEJA d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.
 Poslodavac


EKO ALEJA d.o.o. za komunalne djelatnosti
pisana zamolba: Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr