DIPLOMIRANI/A SOCIJALNI/A RADNIK/CA


Radno mjesto


ZAJEZDA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
31.8.2017.
8.12.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Opis poslova: socijalni radnik - rad sa korisnicima
Uvjet je da: nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
Troškove prijevoza za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa snosi poslodavac.

Ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)
1. socijalni radnik/ica - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti:   diplomski studij socijalnog rada - osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
Uz prijavu na natječaj  treba priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili e-zapis HZMO)
- preslika domovnice
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave s naznakom 1. „Natječaj za socijalnog radnik/ socijalnu radnicu “; 2. Natječaj za odgajatelja/icu; 3. Natječaj za učitelja/icu; na adresu: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, ZAJEZDA 31, 49284 BUDINŠČINA.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA
pismena zamolba: Zajezda 31, 49284 Budinšćina


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr