Završena promocija mjera aktivne politike zapošljavanja - HZZ PU Krapina

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina tijekom veljače i ožujka održao je ciklus promocije uvjeta i načina korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini. Promocije su odrađene u suradnji s Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije s pripadajućim Udruženjima obrtnika te s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Krapina.

Cilj promocija mjera bio je upoznati poslodavce s mjerama aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a za 2023. godinu; potpore za zapošljavanje i pripravništvo s naglaskom na potpore za zelena i digitalna radna mjesta, potpore za samozapošljavanje i mjeru Biram Hrvatsku, mjeru Stalni sezonac, mjere obrazovanja, osposobljavanja na radnom mjestu i usavršavanja te stjecanja kompetencija potrebnih za rad putem vaučera.

Poslodavci koji su prisustvovali promociji mjera detaljno su upoznati s aktualnim mjerama zapošljavanja, kriterijima za dodjelu pojedine mjere, visinom subvencije, te ugovornim obvezama korisnika mjera. Također su informirani o načinu podnošenja zahtjeva za mjere, nakon čega je pružena mogućnost za eventualna pitanja iz prakse.
Sve o mjerama aktivne politike zapošljavanja za 2023. može se pronaći na: www.mjere.hr.

 

Datum novosti: 14.03.2023.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr