Prijavi se na besplatni verificirani program - Vizažista

U okviru projekta "KISS - kreativne industrije, samozapošljavanje i samopouzdanje" kreću prijave za verificiranu edukaciju za poslove vizažista na koje se mogu prijaviti nezaposlene osobe.
Osposobljavanje je namijenjeno mladima do 29 godina koji su nezaposleni duže od 6 mjeseci, odnosno starije koji ne rade duže od 12 mjeseci (neovisno o tome da li su prijavljeni na HZZ) te nezaposlenim osobama s invaliditetom.

Edukacija će se odvijati u Zaboku i Zagrebu, započela bi već krajem 10. mjeseca, a trajala bi 2,5 – do 3 mjeseca.
Osim troškova nastave, osigurana je i nadoknada putnih troškova.

Projekt provodi Društvo Multiple Skleroze Krapinsko-zagorske županije u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i Krapinsko-zagorskom županijom. 
Sve informacije o programu možete dobiti u uredu Mreže udruga Zagor, putem maila nikolina@zagor.info ili na telefon 091 2226350 uredovnim danom.
 

Datum novosti: 17.10.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr