Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije

Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije (Strategija) izrađena je za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Strategija postavlja strateške ciljeve i glavne smjernice djelovanja na području ljudskih potencijala kako bi do 2020. godine Krapinsko-zagorska županija bila regija koja se može prilagoditi brzim gospodarskim promjenama s konkurentnim gospodarstvom temeljenom na znanju i inovacijama uz društveno odgovorno poslovanje.

Molimo Vas da pomoću dodijeljenog korisničkog imena i lozinke popunite Izvještaj o provedbi Strategije te da popunite tablicu provedenih projekata u 2015. godini.

Prijavite se

Prijavi se