DISPONENT/DISPONENTICA


Radno mjesto


OROSLAVJE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
Djelomično
8.6.2022.
31.7.2022.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Opis poslova:
• izrada rasporeda usluga klijentima, pravnim osobama


• izrada rasporeda odvoza svih komponenti usluge odvoza komunalnog otpada temeljem ugovorenih koncesija za odvoz otpada u jedinicama lokalne samouprave

• zaprimanje i raspoređivanje narudžbi izvan redovitog rasporeda

   odvoza (ad hoc zahtjevi)

• osiguranje zakonitosti poslovanja u području vlastite odgovornosti

• optimiziranje ruta i troškova poslovanja u domeni poslovanja

• kontrola kvalitete pruženih usluga

• kontrola kvalitete korištenja resursa u radnom vremenu

• vođenje brige o pravovremenom izvršavanju svih poslova na terenu

   i u krugu tvrtke

• praćenje popunjenosti kamiona, obavještavanje neposredno 

   nadređenog o nelogičnostima u skupljanju (premalo tereta, previše

   tereta i sl.)

• rad u aplikaciji za upravljanje voznim parkom i optimizacijom ruta

• rad u aplikaciji za upravljanje radnim nalozima i upravljanje imovinom

• rad u aplikaciji za upravljanje ljudskim resursima i obračunom plaća

• rješavanje reklamacija koje se odnose na njegov djelokrug posla

• redoviti odvoz materijala s privremenog skladišta (pretovarne

   stanice)

• čistoća i urednost kruga (parkirališta, pretovarne stanice)

• koordinacija s mehaničkom radionom, briga o redovitim servisima,

   praćenje kvarova

• izrada rasporeda odvoza otpada

• vođenje evidencije potrebne za izradu izvještaja Upravi i Voditelju

   Tehničkog sektora

• ostale aktivnosti prema zahtjevima posla i nalogu Voditelju TS

• informacije i podatke o poslovima društva koje sazna u svom radu 

   dužan je čuvati kao poslovnu tajnu

• komunikacija i suradnja s ostalim disponentima

• Koordinacija i suradnja s ostalim odjelima u Društvu

Poslodavac


EKO - FLOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinuHrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr