Projekt "Partnerstvo za razvoj"

Naziv projekta

Partnerstvo za razvoj

Nositelj projekta:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina

Partneri:

Krapinsko-zagorska županija
Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Suradnici:

Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina
Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije

Ciljna skupina:

Nezaposlene osobe, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene osobe, osobe kojima prijeti siromaštvo i/ili socijalna isključenost, neaktivne osobe i zaposleni koji imaju potrebu ili želju za unapređenjem svojih vještina.

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost
projekta

Sufinanciranje
Europske unije

Sufinanciranje
Europske unije u %

99.370,67 EUR

84.465,07 EUR

85 %

 

Projekt je financiran iz sredstava Europske unije, programa dodjele bespovratnih sredstava „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“, u okviru programa Europske unije za Hrvatsku – Instrumenta pretpristupne pomoći, IV. komponenta „Razvoj ljudskih potencijala“.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr