Obrazovanje

Opredjeljenje Hrvatske kao zemlje znanja otvara prostor jačanju znanja o znanju kao globalno prihvaćenom čimbeniku koji povezuje gospodarski razvoj, socijalnu stabilnost i obrazovanje. Obrazovanje je uvijek snažan pokretač razvoja i ključno u akumuliranju ljudskog potencijala kao preduvjeta postizanja ekonomskog rasta, kvalitetnijeg zapošljavanja i socijalnih ciljeva. U stvaranju društva znanja potrebno je stalno učenje kako bi se znanje moglo širiti i primjenjivati pa je stoga društvo znanja vezano uz koncepciju cjeloživotnog učenja. „Cjeloživotno učenje odnosi se na svaku aktivnost učenja tijekom cijelog života s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca“ (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2001., Making a European Area of Lifelong Learning a Reality).

Srednjoškolsko obrazovanje

Na području Krapinsko - zagorske županije djeluje 9 srednjih škola čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija. Osim toga, postoji i jedna umjetnička škola (Glazbena škola Pregrada) čiji je osnivač Grad Pregrada.

Prema vrstama programa koje nude učenicima, od devet srednjih škola samo je jedna tzv. čista škola (Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku), dok su sve ostale tzv. kombinirane škole. Od kombiniranih škola četiri škole provode gimnazijske i strukovne programe (SŠ Krapina, SŠ Oroslavje, SŠ Pregrada i SŠ Zlatar), a ostale škole provode isključivo strukovne programe (SŠ Bedekovčina, SŠ Konjščina, SŠ Zabok i ŠUDIGO).

Srednjoškolsko obrazovanje provodi se još i za štićenike Odgojnog doma u Bedekovčini i Zavoda za odgoj i obrazovanje Zajezda (osnivač tih ustanova je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi).

Visoko obrazovanje

U Zaboku već više godina djeluju 3 fakulteta i to kao podružnice Fakulteta za turizam i hotelski menadžment Opatija, Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, te Ekonomskog fakulteta iz Zagreba. 2007. godine u Krapini je osnovana Visoka škola „Hrvatsko zagorje“ koja je dobila status Veleučilišta. Studentima omogućava studij prometne logistike, informatike i operativnog menadžmenta. Također krajem 2008. u Pregradi je otvoren i studij fizioterapije (dislocirani studij Veleučilišta iz Vukovara), a 2010. studij sestrinstva (dislocirani studij Medicinskog fakulteta Osijek).

Obrazovanje odraslih

U Krapinsko-zagorskoj županiji u području obrazovanja odraslih koje se provodi kroz formalne i neformalne oblike, a koje koriste mladi kako bi stekli dodatnu naobrazbu ili se prekvalificirali za zanimanje koje se traži na regionalnom tržištu rada, djeluje više institucija.

Odobrenje za izvođenje programa obrazovanja odraslih imaju Srednja škola Bedekovčina, Srednja škola Konjščina, Srednja škola Oroslavje, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Programi obrazovanja odraslih djelomično se izvode u skladu s potrebama i mogućnostima škola.

U području neformalnog obrazovanja u Krapinsko-zagorskoj županiji djeluje više institucija većinom pučkih otvorenih učilišta te privatne obrazovne institucije i konzultantske tvrtke većinom iz Zagreba i drugih dijelova Hrvatske koje nude svoje usluge. Te institucije izvode više od 30 programa osposobljavanja odraslih koje se uglavnom odnose na stjecanje znanja stranih jezika te na informatička znanja i vještine. Ostali oblici obrazovanja koji se nude odnose se na ponudu programa iz područja prodaje, komunikacijskih vještina, managementa i slično.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr