Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II, Projekt „Partnerstva i Mogućnosti”

Projekt Partnerstva & Mogućnosti – jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje, provodi se u sklopu darovnice Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007-2013.
Projekt je službeno započeo 17. veljače 2015. godine i traje 12 mjeseci.

Opći cilj projekta je ojačati kapacitete lokalnog partnerstva za zapošljavanje i doprinijeti postizanju prioritetnih ciljeva politike zapošljavanja.

Specifični cilj projekta je pružanje podrške funkcioniranja lokalnog partnerstva za zapošljavanje i razvoj novih i učinkovitih alata za upravljanje koji će pridonijeti ostvarenju dugoročnih ciljeva politike zapošljavanja.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr