GERONTODOMAĆICA


Radno mjesto


OROSLAVJE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
18.5.2023.
31.5.2023.

Posloprimac


 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020. „ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području 2.0“ UP.02.1.1.0033  Udruga mladih Feniks  raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području 2.0“.

U sklopu projekta „ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području 2.0“ predviđeno je zapošljavanje žena ciljanih skupina temeljem projekta Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.

Udruga mladih Feniks predviđa zapošljavanje žena koje moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su:

 • Punoljetnost
 • najviše završena srednja škola
 • prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

Poseban naglasak i prednost stavlja se na pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina iz natječaja projekta: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Pripadnice ranjivih skupina sukladno kategorijama dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

Žene od 50 godina i više

 • osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

 

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

 • potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 •  

Beskućnice

 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika

 • potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Opis poslova:

Pružanje podrške i potpore starijima i nemoćnima što obuhvaća:

 

 • Dostavu namirnica i lijekova
 • Priprema obroka
 • Pomoć u pri održavanju osobne higijene
 • Nošenje drva za ogrjev
 • Pomoć u održavanju čistoće stambenih prostora krajnjih korisnika
 • Pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • Ostali kućanski poslovi po potrebi krajnjeg korisnika
 • Pomoć u posredovanju pri ostvarivanju različitih prava
 • Pomoć pri uključivanju krajnjih korisnika u život zajednice

 

 

 

 

 

Obvezna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • Zamolba za posao (motivacijsko pismo), vlastoručno potpisana
 • Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o državljanstvu – domovnica
 • Dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (preslika svjedodžbe)
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave natječaja)
 • Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) – izdaje – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Potvrda liječnika obiteljske medicine o sposobnosti za rad (ne smije biti starija od 1 mjeseca)
 • Dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ukoliko se prijavljuje žena pripadnica navedene skupine)

 

Prijave za natječaj dostavljaju se:

 • e- poštom na adresu: udrugamladihfeniks@gmail.com

 • poštom na adresu Udruga mladih Feniks, Krušljevo Selo 168, 49243 Oroslavje  s naznakom: Natječaj za posao gerontodomaćice na projektu „ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području 2.0“

Nepotpuna dokumentacija te prijave dostavljene izvan propisanog roka neće se razmatrati.Poslodavac


UDRUGA MLADIH FENIKS
e-mailom: udrugamladihfeniks@gmail.com


Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana ©2017, www.hzz.hr
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr