KZŽ raspisala natječaj za dodjelu stipendija za kalendarsku godinu 2014.

22.01.2014

Župan Krapinsko-zagorske županije donosi ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za kalendarsku godinu 2014.

Raspisuje se natječaj za:
1. 22 stipendije učenicima srednjih škola, po 400,00 kn mjesečno.
2. 22 studentske stipendije, po 600,00 kn mjesečno.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Županije i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane općina i gradova Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.
Zahtjevi se dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, Magistratska 1, Krapina, osobno ili preporučeno poštom.
Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, Krapina, Magistratska 1 ili na web stranici: www.kzz.hr. 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr