NATJEČAJ za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.god. 2012/13. - Grad Klanjec

12.10.2012

Na temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj:22 /10) i Zaključka gradonačelnika Grada Klanjca, Klasa:604-02/12-02/01, Urbroj: 2135/01-02/12-1, od 03. listopada 2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.god.2012/13.

Pozivaju se zainteresirani učenici srednjih škola i studenti čiji roditelji imaju
prebivalište na području Grada Klanjca, da podnesu zahtjev i dostave potrebnu dokumentaciju za odobrenje pomoći za školsku godinu 2012/13.

Natječaj se objavljuje za dodjelu dvije vrste pomoći
1) Pomoć temeljena socijalnim statusom
- 8 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno
- 4 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno
2) Pomoć temeljena uspjehom u dosadašnjem školovanju
- 2 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno
- 2 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno.

Zahtjevi se mogu podnijeti od dana objave ovog Natječaja do 19. listopada 2012. godine.


Zahtjev


Zahtjev1

Zaključak

Izjava

Izjava1

 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr