NATJEČAJ za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima - Općina Tuhelj

12.10.2012

Na temelju Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima raspisuje se

N A T J E Č A J
za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima

1. Natjecati se mogu učenici srednjih škola (koji borave u mjestu školovanja) i studenti sa područja Općine Tuhelj koji u roku podnesu molbu kojoj prilažu slijedeću dokumentaciju:
- zamolbu potvrdu o upisu u srednju školu
- potvrda o upisu na fakultet i potvrda fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine studija ili fotokopiju index
- potvrdu o boravištu u mjestu školovanja ili potvrdu učeničkog doma o smještaju
- potvrdu o članovima domaćinstva
- svjedodžba zadnjeg završenog razreda
- prosjek primanja zaposlenih članova kućanstva zadnja tri mjeseca

2. Pravo na pomoć ne mogu ostvariti studenti ukoliko upišu ponovo isti semestar drugi ili daljnji put te studenti koji su u radnom odnosu.

3. Natječaj je otvoren od 03.10.2012.-31.10.2012. godine.

4. Natječaj će biti objavljen na svim trgovinama na području općine i na oglasnoj ploči Općine.

5. Molbe se šalju na adresu Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, za natječaj.

6. Nepotpune molbe i molbe koje stignu nakon završetka natječaja neće se uzimati u razmatranje.

 

Zahtjev
 

Izjava

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr