Natječaj za dodjelu šest stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije za obrtnička zanimanja po jedinstvenom modelu obrazovanja za šk. g. 2013./14.

02.09.2013

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije (OKKZŽ) objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu šest stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola Krapinsko-zagorske županije za školsku godinu 2013./2014. za slijedeća obrtnička zanimanja po jedinstvenom modelu obrazovanja: bravar, elektroinstalater i tokar.
- Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno, tokom svih 12 mjeseci u godini.
- Odobrava se za cijelo vrijeme školovanja, uz uvjet redovnog školovanja.
- Bespovratna je.

Prednost pri dodjeli stipendije imaju učenici s boljim uspjehom u osnovnoj školi, lošijim materijalnim uvjetima i s više djece u obitelji.

Prijava na natječaj vrši se popunjavanjem obrasca koji se može podići u OKKZŽ, Magistratska 2, Krapina, u Udruženjima obrtnika na području KZŽ, u srednjim školama KZŽ ili na web stranici Komore. Rok za dostavu prijava je do 13. rujna 2013. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće  dokumente: svjedodžbe od I do VIII razreda,  potvrdu o primanjima (plaća, mirovina, dječji doplatak, alimentacija, naknada Zavoda za zapošljavanje, potvrda porezne uprave o prihodima za nezaposlene bez primanja) i  potvrdu srednje škole o upisu u školu.
Nepotpuni zahtjevi ili zahtjevi s netočnim podacima se odbacuju.

Zahtjev za prijavu kao i sve informacije i  možete dobiti u Udruženjima obrtnika na području KZŽ ili u Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 2, Krapina ili na telefon 300-547.

Zahtjev za stipendiju


 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr