Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola - obrtničkih zanimanja, s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije za školsku godinu 2012./2013.

03.09.2012

Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije (OKKZŽ) objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu šest stipendija učenicima I razreda srednjih škola s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije za školsku godinu 2012./2013. za  zanimanja: bravar, konobar, soboslikar-ličilac, dimnjačar i slastičar.
- Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno, tokom svih 12 mjeseci u godini.
- Odobrava se za cijelo vrijeme školovanja, uz uvjet redovnog školovanja.
- Bespovratna je. 

Prednost pri dodjeli stipendije imaju učenici s boljim uspjehom u osnovnoj školi, lošijim materijalnim uvjetima i s više djece u obitelji.

Prijava na natječaj vrši se popunjavanjem obrasca koji se može podići u OKKZŽ, Magistratska 2, Krapina,  u Udruženjima obrtnika na području KZŽ, u srednjim školama KZŽ ili na web stranici Komore. Rok za dostavu prijava je 15. rujna 2012. godine.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće  dokumente: svjedodžbe od I do VIII razreda,  potvrdu o primanjima (plaća, mirovina, dječji doplatak, alimentacija, naknada Zavoda za zapošljavanje, potvrda porezne uprave o prihodima za nezaposlene bez primanja) i  potvrdu srednje škole o upisu u školu.
Nepotpuni zahtjevi ili zahtjevi s netočnim podacima se odbacuju.
Za sve informacije i zahtjeve za prijavu, možete se obratiti u Udruženja obrtnika na području KZŽ ili u Obrtničku komoru Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 2, Krapina -  telefon 300-547.

Obrazac Zahtjev za stipendiju

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr