Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima na području grada Oroslavja za školsku godinu 2012./2013.

24.10.2012

Komisija za dodjelu stipendija grada Oroslavja donosi

Z A K L J U Č A K

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima na području grada Oroslavja za školsku godinu 2012./2013.

Raspisuje se natječaj za 25 učeničkih stipendija, 15 po socijalnim kriterijima i 10 po uspjehu u školovanju u visini od 300,00 kuna mjesečno te 15 studentskih stipendija od čega 10 po socijalnim kriterijima, a 5 prema uspjehu u školovanju u visini od 400,00 kuna.
2 stipendije za učenike i studente s posebnim potrebama, te 2 učeničke stipendije i 3 studentske stipendije iz pojedinih područja znanosti, umjetnosti i športa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od prve objave natječaja, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.
Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, koji zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Oro trg 1, Oroslavje te na web stranici Grada.

Zaključak

Tiskanice

Izjava

 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr