Natječaj za dodjelu studentskih stipendija - Općina Zlatar Bistrica

12.10.2012

Zlatar Bistrica, 27.09.2012. godine.

Na temelju članka 3, 4 i 9. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 10/2010.) i Članka 55. Statuta Općine Zlatar Bistrica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 17/2009), Načelnik donosi
Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija
I.
Raspisuje se natječaj za dodjelu
- studentskih stipendija
II.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji ispunjavaju uvjete navedene u članku 7. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Zlatar Bistrica.
Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu kojeg zainteresirani studenti mogu dobiti u Jedinstevnom upravnom odjelu općine, zajedno sa obrascem o potrebnoj dokumentaciju koju prilažu uz zahtjev (Prilog:1), a koja je propisana odredbama članka 11. naprijed navedenog Pravilnika.
Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56 zaključno do 15.10.2012. godine.
O rezultatima natječaja sudionici će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana po donošenju Odluke o dodjeli/nedodjeli stipendije od strane Načelnika općine.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se putem oglasne ploče i web stranice Općine Zlatar Bistrica.

Načelnik:
Žarko Miholić
 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr