Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 2013-2014. - Općina Gornja Stubica

04.11.2013

Općina Gornja Stubica raspisala je 28. listopada 2013. godine natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2013./2014.

Stipendije se dodjeljuju s osnova dosadašnjeg uspjeha u školovanju i socijalnog statusa tražitelja stipendija i to:
Ĉetrnaest uĉeniĉkih stipendija u iznosu od 200,00 kn mjeseĉno,
Osamnaest studentskih stipendija u iznosu od 400,00 kn mjeseĉno.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave Natjeĉaja, odnosno do zakljuĉno 12. studenoga 2013. godine do 14,30 sati bez obzira na naĉin dostave zahtjeva.

Natječaj za dodjelu stipendija i obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije dostupni su na: http://www.gornjastubica.hr/st/hr/70/Natjecaj_za_dodjelu_ucenickih_i_studentskih_stipendija_2013-2014

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr