Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija, financijske potpore studentima i "top stipendija" redovnim studentima za područje Grada Pregrade za školsku/akademsku godinu 2014./2015.

30.10.2014

Raspisuje se Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija, Natječaj o dodjeli financijske potpore studentima te Natječaj o dodjeli „top stipendija“ redovnim studentima/icama za područje Grada Pregrade za školsku/akademsku godinu 2014/15.

Mjesečno stipendija za učenike srednjih škola iznosi 200,00 kn, a dodjeljuje se 10 stipendija.

Financijska potpora dodjeljuje se studentima, ovisno o prihodu po članu domaćinstva, prema sljedećim iznosima:
Studenti čija obitelj ima primanja po članu domaćinstva:
• do 250,00 kuna imaju pravo na financijsku potporu u iznosu od 550,00 kuna,
• od 251,00 do 500,00 kuna u iznosu od 500,00 kuna,
• od 501,00 do 750,00 kuna u iznosu od 450,00 kuna,
• od 751,00 do 1.000,00 kuna u iznosu od 400,00 kuna,
• od 1.001,00 do 1.500,00 kuna u iznosu od 350,00 kuna,
• od 1.501,00 do 2.000,00 kuna u iznosu od 250,00 kuna,
• od 2.001,00 do 2.500,00 kuna u iznosu od 100,00 kuna.

Iznos i broj „top stipendija“ za jednu nastavnu godinu utvrđuje svojim zaključkom Gradonačelnik.

Rok za podnošenje zahtjeva je 6.11.2014. godine.

Natječaj i potrebni obrasci za dodjelu učeničkih stipendija dostupni su na Internet stranici Grada Pregrade.

Natječaj i potrebni obrasci za dodjelu financijske potpore studentima dostupni su na Internet stranici Grada Pregrade.

Natječaj i potrebni obrasci za dodjelu „top stipendija“ redovnim studentima dostupni su na Internet stranici Grada Pregrade.
 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr