Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija - Općina Veliko Trgovišće

12.10.2012

Na temelju članka 48. Zakona o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 33/0, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće ("Službeni glasnik KZŽ" broj: 23/09.) dana 03.listopada 2012.godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i redovnim studentima s prebivalištem na području općine Veliko Trgovišće, u školskoj - akademskoj godini 2012/2013.g.
2. Po provedenom natječaju i utvrđenoj bodovnoj listi za školsku godinu 2012/2013. dodijelit će se deset učeničkih stipendija u visini od 400,00 kn (četiristokuna) mjesečno i šest studentskih stipendija u visini od 700,00 kn (sedamstokuna) mjesečno.
3. Natječaj je otvoren do 24. listopada 2012. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Vutmej, dipl.ing.

 

Obrasci

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr