Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za 2012./2013. školsku godinu - Općina Bedekovčina

12.10.2012

Na temelju članka 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bedekovčina («Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije« broj 4/02.) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije ” broj 18/09) načelnik Općine donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu
stipendija učenicima srednjih škola i studentima
za 2012./2013. školsku godinu


Raspisuje se Natječaj za:
1. 20 stipendija učenicima srednjih škola  u visini od  250,00 kn  mjesečno.
2. 10 studentskih stipendija  u visini od  500,00 kn mjesečno.

Pravo sudjelovanja  na natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane općina i gradova Krapinsko-zagorske županije, te ispunjavaju sljedeće uvjete:
1.1. učenici:
- da su redovni učenici srednje škole,
- da su državljani Republike Hrvatske .

1.2. studenti:
- da su redovni studenti,
- da su državljani  Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje  zahtjeva za dodjelu učeničkih  i studentskih stipendija  iznosi 15 dana od dana  objave  natječaja na Oglasnoj ploči Općine Bedekovčina, odnosno do 16. listopada 2012. godine, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Natjecaj

Obrasci
 

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr