Održan sastanak na temu profesionalnog usmjeravanja učenika osnovnih i srednjih škola

U organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina održan je 23. veljače 2018. u Krapini sastanak na temu profesionalnog usmjeravanja mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji. Skup okuplja stručne suradnike i iz osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije i predstavnike dionika na tržištu rada sa svrhom analize stanja i kretanja na tržištu rada i potrebe za profesionalnim usmjeravanjem mladih. Jedan od ciljeva svakako je i koordinacija aktivnosti profesionalnog usmjeravanja učenika završnih razreda u osnovnoj i u srednjoj školi koje provode savjetnici za profesionalno usmjeravanje, kako bi se postigla što uspješnija suradnja svih uključenih dionika na zajedničkom zadatku profesionalnog informiranja i savjetovanja mladih.

Prisutne je pozdravio v.d. predstojnika HZZ Područnog ureda Krapina Goran Vukmanić i istaknuo ključne karakteristike tržišta rada među kojima i izražen nedostatak stručnih radnika u brojnim djelatnostima.
Pozdravne riječi uputila je i Jasna Petek, zamjenica Župana Krapinsko-zagorske županije koja se osvrnula na dobre rezultate prošlogodišnjeg ciklusa prezentacija zanimanja u osnovnim školama i poticanja upisa u deficitarne programe u metalskoj industriji te najavila nastavak suradnje u ožujku ove godine kada će se provesti novi ciklus prezentacija za učenike i roditelje. Zajedničkim sudjelovanjem Krapinsko-zagorska županije, predstavnika srednjih škola, Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, udruženja obrtnika i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ove godine će se realizirati prezentacije zanimanja u svim osnovnim školama.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Krapina pripremljen je priručnik za stručne suradnike, sa statističko-analitičkim prikazom tržišta rada i dobrih praksi i oblika profesionalnog usmjeravanja. Ovaj priručnik između ostalog donosi relevantne informacije o trajanju nezaposlenosti, potražnji za radnicima ili stopi zapošljavanja u pojedinim zanimanjima, kako bi i stručni suradnici u osnovnim i srednjim školama mogli što kvalitetnije informirati učenike u ovom aspektu.

U procesu profesionalnog usmjeravanja, informacije o mogućnostima zapošljavanja predstavljaju samo jedan od čimbenika koji utječu na izbor, ali vrlo važan. Ponekad, upravo tom elementu mladi sami ne pridaju dovoljno važnosti pa se težište prenosi na želje i interese ili postignuća u prethodnom obrazovanju ili nešto treće. Ono što učenici često sami ne prepoznaju kao važan element, upravo je mogućnost zapošljavanja pa će zbog toga samo manji broj učenika te informacije prikupljati samostalno. S obzirom na pomak prema samoinformiranju u području profesionalnog informiranja i usmjeravanja koji je prisutan posljednjih godina, ovdje je uloga savjetnika tim važnija da korisniku-učeniku omogući pristup relevantnim informacijama i uključi ovaj bitan element u proces donošenja odluke.

Kako bi interpretirala statističke pokazatelje, prezentaciju na temu „Tržište rada u Krapinsko-zagorskoj županiji i preporuke za obrazovanu upisnu politiku i politiku stipendiranja“ održala je rukovoditeljica Odjela za tržište rada HZZ PU Krapina Mirjana Jurman. Melita Horvat-Peh, rukovoditeljica odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje, prezentirala je rezultate ankete o istraživanju profesionalnih namjera učenika i različite pristupe u pružanju usluga profesionalnog usmjeravanja, kao i različite oblike profesionalnog informiranja i savjetovanje maturanata i učenika osnovne škole koje provode savjetnice Odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje. O procesu savjetovanja učenika sa zdravstvenim i drugim teškoćama u šk. godini 2017./2018. govorila je Nadica Jokić, viša stručna savjetnica za profesionalno usmjeravanje. Sastanak je bio i prilika da se sažmu iskustva u korištenju portala e-usmjeravanje, gdje su stručni suradnici izrazili zadovoljstvo portalom zbog lake dostupnosti i korisnih informacija na jednom mjestu te objasnili na koji način koriste portal u radu s učenicima i roditeljima. Cilj profesionalnog savjetovanja učenika je pomoći mladoj osobi u odabiru optimalnog smjera daljnjeg profesionalnog razvoja, odnosno odabiru obrazovnog programa/zapošljavanja, uvažavajući mogućnosti, želje i potrebe korisnika, te potrebe i mogućnosti tržišta rada.

 

Datum novosti: 26.02.2018.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr