Pravni propisi

23.1.2015.

Poduzetnicima predstavljene novine Zakona o radu te Zakona o zaštiti na radu

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina u suradnji je s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava 22. siječnja organizirala predstavljanje noviteta u Zakonu o radu te izmjene Zakona o zaštiti na radu.

2.4.2014.

Ukinuta obaveza mjesečnog redovnog javljanja i produžena novčana naknada

Dana 01. siječnja 2014. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 153/13).

9.11.2012.

Izmjene Zakona o poticanju zapošljavanja – novi uvjeti za uključivanje u stručno osposobljavanje

Dana 8.11. 2012. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, koji je mjeru stručno osposobljavanje za rad učinio dostupnom većem broju mladih ljudi bez radnog iskustva u zvanju u kojem su se školovali nego što je to do sada bio slučaj.

14.9.2012.

Nastavak obrazovanja za učenike koji su završili trogodišnje obrazovne programe

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 86/12) osnažena su rješenja koja se odnose na vertikalnu prohodnost učenika nakon završetka obrazovanja odnosno stjecanja prve kvalifikacije, i to u statusu redovitog učenika, dakle bez financijskih obveza za učenika i roditelja.

4.6.2012.

Zakon o poticanju zapošljavanja

Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12) stupio je na snagu 31. svibnja 2012. godine. Za sve mjere navedene u Zakonu o poticanju zapošljavanja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Upute za provedbu Zakona o poticanju zapošljavanja.

12.3.2012.

Obavijest za nezaposlene osobe - žene koje su ostvarile pravo na trajnu novčanu naknadu

Dana 28.02.2012. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, br. 25/12.), a koji je stupio na snagu dana 07.03.2012. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona, nezaposlene osobe – žene kojima je pravo na novčanu naknadu priznato do zaposlenja (tzv. trajna novčana naknada) po SVIM propisima o zapošljavanju koji su bili na snazi do 01.11.2010. godine imaju pravo podnijeti zahtjev za produženje novčane naknade.

15.9.2011.

NAKNADA DO ZAPOSLENJA KOD CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

U ''Narodnim novinama'' br. 57/2011 objavljen je Zakon o socijalnoj skrbi, a isti je stupio na snagu 2.6.2011. godine.

6.9.2011.

Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine Uredbu o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

29.8.2011.

Poziv na prethodno utvrđivanje staža

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poziva osobe koje su radile u inozemstvu, a u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja, da u područnim službama Zavoda za mirovinsko osiguranje, prema mjestu prebivališta, podnesu Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu, kako bi se omogućilo što brže ostvarivanje prava na hrvatsku mirovinu.

29.8.2011.

Godišnja kvota radnih dozvola

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2011. godine donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2011.

29.8.2011.

Aktualnosti radnog prava

U Narodnim novinama 61/11. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je stupio na snagu 11. lipnja 2011.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr