Održana 13. Godišnja skupština PVTR KZŽ

Dana 7.12.2021. održana je Godišnja skupština Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ.

Predsjedavajuća PVTR KZŽ gđa. Mirjana Jurman pozdravila je prisutne te istaknula značaj lokalnih partnerstva koja su glavni pokretač lokalnog i regionalnog razvoja, a okuplja članove iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora.

Predstavila je Izvješće o radu za 2020. i 2021. i aktivnosti koje su se odnosile na projekt ENTER kada je i usvojena Strategija razvoja ljudskih potencijala za razdoblje 2021-2027, održani coffee chatovi na teme „Ugrađivanje društvenog učinka u biznis” i „Kako se mjeri i uspoređuje društveni učinak“, ciklus radionica udruge UNUO na temu vrsta invaliditeta te načinima komunikacije i poučavanja učenika s invaliditetom u sklopu projekta „ReCeZa”, potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva „Zaželi“-program zapošljavanja žena, faza II, sudjelovanje učenika Srednje škole Zabok i škola partnera s profesorima – mentorima na 16. kuharskom natjecanju i festivalu gastronomije ''Biser mora'', završno događanje u okviru projekta „Baltazar 4“ u Zaboku uz prezentaciju publikacije izrađene u okviru projekta, sudjelovanje u radnoj skupini projektnih partnera za definiranje uspostavljanja NEET Centara u KZŽ i Gradu Zagreba i definiranje programa rada NEET centara u sklopu projekta „Mladi mogu sve“, organizacija Znanstvenog piknika u sklopu projekta „ZEZARA“ 23. i 25. rujna 2021. godine.

Direktorica ZARA-e Karolina Barilar predstavila je na razmatranje i usvajanje Akcijski plan za 2021. godinu za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala KZŽ za razdoblje 2021.-2027. Akcijski plan služi kao sredstvo operacionalizacije i provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala te omogućuje strukturiran pregled aktivnosti potrebnih za provedbu Strategije u određenom razdoblju.

Tajnica PVTR KZŽ Katarina Gršetić predstavila je Plan rada za 2022.

Nakon usvojenih Izvješća i Plana rada izvršen je izbor novog Upravnog odbora u sastavu:
• Jasna Petek - predsjednica
• Goran Vukmanić - zamjenik
• Karolina Barilar-član
• Darko Varga-član
• Josip Grilec-član
• Ivica Rozijan-član
• Ivana Radanović-članica
• Tajništvo: ZARA
    Tajnica: Katarina Gršetić

Predstojnik HZZ PU Goran Vukmanić predstavio je kretanja na tržištu rada za razdoblje I-X 2021, a ravnateljica SŠ Zabok Draženka Jurec aktivnost projekta „Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu“.

Dosadašnja predsjednica gđa. Mirjana Jurman zahvalila je prisutnima na dosadašnjoj aktivnoj suradnji i nesebičnoj potpori u radu PVTR KZŽ, istaknula značajne aktivnosti koje su se provodile i time opravdale postojanje.

Gđa. Jasna Petek zahvalila je prisutnima na povjerenju za izbor, dosadašnjoj predsjednici na vođenju PVTR KZŽ te istaknula da ostvarenje zadanih ciljeva ovisi o suradnji i aktivnostima svih partnera, svih dionika koji mogu utjecati na razvoj ljudskih potencijala.

 

Datum novosti: 09.12.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr