Okrugli stol "Izazovi i prilike u zapošljavanju i samozapošljavanju – što nam treba na tržištu?"

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina kao jednu od aktivnosti Europskog dana poslodavaca dana 6.11.2018. u suradnji s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom i Zagorskom razvojnom agencijom organizirao je okrugli stol (Coffe chat).

Europski dan poslodavaca povezan je s Europskim tjednom vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Cilj Europskog dana poslodavaca je informiranje poslodavaca o uslugama Zavoda, ali i mogućnostima koje mogu proizaći za nezaposlene osobe u zajedničkoj suradnji s posebnim naglaskom na podršku u planiranju i provedbi aktivnosti kojima se potiče razvoj vještina nezaposlenih osoba ali i zaposlenih posebno kroz podršku mjera aktivne politike zapošljavanja.

Okrugli stol pod nazivom  "Izazovi i prilike u zapošljavanju i samozapošljavanju – što nam treba na tržištu?" okupio je predstavnike poslodavaca, obrazovne ustanove, predstavnike partnera sa ciljem osvještavanja poslodavaca i radnika o osposobljavanju i obrazovanju odraslih u poduzećima te detektiranja problema vezanih za nisku uključenost radne snage u obrazovanje odraslih.

Naglasak događanja bio je na: mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prekvalifikacije i usavršavanja, generalnim vještinama u obrazovanju važnim za svijet rada i poduzetništva, specifičnim vještinama koje je potrebno usvojiti prije pokretanja poslovanja - jesu li korisne edukacije/prekvalifikacije.

U panel raspravi sudjelovali su: zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, Melita Horvat Peh, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Vladimir Klapač iz SŠ Zlatar kao predstavnik koordinatora u projektu Lumen, Ana Mikulec - Alati Stuhne d.o.o. i Ivan Đurkin Benkotić - Restoran Sermage kao predstavnici poslodavaca, te Adam Jakov Deak iz Piramide znanja.

 

Datum novosti: 07.11.2018.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr