Profesionalno usmjeravanje maturanata u Oroslavju

Održane radionice za maturante na temu odabira zanimanja.

Profesionalno usmjeravanje maturanata koje provodi Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina dugi niz godina, ove školske godine ponovo se vraća u uobičajeni tijek pa je stoga 30.11.2022. u Srednjoj školi Oroslavje održana radionica za maturante na temu odabira zanimanja.

Kako bi potaknuli inicijativu i aktivaciju učenika na traženje informacija o svijetu rada, profiliranje osobnih interesa, istraživanje tržišta rada i mogućnosti cjeloživotnog učenja, prezentirane su mogućnosti interaktivnog portala e-usmjeravanje. Savjetnica za informiranje i savjetovanje u karijeri u interakciji s učenicima odgovarala je na pitanja koja najčešće brinu maturante i predstavila je aktivnosti Zavoda i podršku koju Zavod može pružiti mladima u razvoju karijere. Postoje različiti oblici karijernog savjetovanja, prilagođeni svakome prema njegovim potrebama, a neodlučnima je omogućeno individualno profesionalno savjetovanje koje se provodi u Krapini.
 

Datum novosti: 01.12.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr