Sjednica Savjetodavnog vijeća HZZ PU Krapina i Gospodarsko–socijalnog vijeća KZŽ

Dana 27. ožujka 2019. godine u Krapini je održana zajednička sjednica Savjetodavnog vijeća HZZ PU Krapina i Gospodarsko–socijalnog vijeća KZŽ.

Nakon usvajanja zapisnika sa posljednjih sjednica prezentirana su kretanja na tržištu rada za razdoblje I-XII mj. 2018., Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a u 2019. te su predstavljene aktivnosti HZZ PU Krapina (Dani turizma, Prezentacija zanimanja u OŠ, Dan profesionalnog usmjeravanja, Aktivacijski program za dugotrajno nezaposlene osobe te aktivnosti vezano za obrazovanje NO). Nakon prezentacija prisutni su istaknuli važnost promoviranja zanimanja, naročito obrtničkih koja nedostaju na tržištu rada. Istaknuta je i važnost, odnosno potreba uvođenja slobodnih aktivnosti u OŠ i za tehnička zanimanja kako bi se učenicima što prije približila tehnička znanja i potrebne kompetencije.

U nastavku sjednice vezano za rad GSV-a predstavljen je Prijedlog programa potpore male vrijednosti za samozapošljavanje i prijedlog programa rada GSV-a. Na sjednici je izabran novi predsjednik Gospodarsko–socijalnog vijeća te dvije potpredsjednice. Funkciju predsjednika u narednom razdoblju obnašat će zamjenik župana Krapinsko – zagorske županije Anđelko Ferek – Jambrek, dok će dužnost potpredsjednica obnašati Ivana Kolar (predstavnica poslodavaca) te Nina Gradiški Zrinski (predstavnica sindikata).

 

Datum novosti: 27.03.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr