Studentska praksa studenata Visoke škole za tržište rada Njemačke javne službe za zapošljavanje u Područnom uredu Krapina

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina u sklopu studentske prakse ugostio je njemačke studente Visoke škole za tržište rada (HdBA), Njemačke javne službe za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit). Studentska praksa odvijala se od 20.05. do 24.05.2019. godine za pet njemačkih studenata.

Tijekom svog boravka u Područnom uredu Krapina studenti su se upoznali s organizacijom i aktivnostima ureda te s glavnim karakteristikama tržišta rada Krapinsko-zagorske županije. Organizirani su posjeti partnerima, institucijama s kojima Zavod surađuje na lokalnom tržištu kao i znamenitostima koje su značajne za Krapinsko-zagorsku županiju. Tako su studenti imali priliku posjetiti Zagorsku razvojnu agenciju, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, Mrežu udruga Zagor, Energetski centar Bračak, Gospodarsku komoru Krapinsko-zagorske županije te Dvor Veliki Tabor.

Studenti su zadnji dan prakse održali prezentaciju na temu „Tržište rada u Njemačkoj te suradnja između Zavoda za zapošljavanje i poslodavaca" na kojoj su bili prisutni Predstojnik područnog ureda, rukovoditelji te stručni savjetnici za zapošljavanje. 

 

Datum novosti: 27.05.2019.

UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr