Obrazovanje nezaposlenih za poslove internetskog marketinga u HZZ PU Krapina

Za nezaposlene osobe s područja Krapinsko-zagorske županije Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina organizirao je edukaciju iz područja internetskog marketinga. Za ovaj program korištena je Potpora za obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja, a koja omogućuje financiranje edukacije i putnih troškova te novčane pomoći za vrijeme obrazovanja polaznicima. Edukacija za sada već drugu grupu polaznika održana je u Zaboku, a program je izvodilo Visoko učilište Algebra.

Tako je 14.9.2022. u prostoru HZZ PU Krapina održana svečana podjela uvjerenja o osposobljenosti, a time je novih sedam osoba steklo uvjerenje o osposobljavanju za poslove internetskog marketinga, a kroz edukaciju vrijedna znanja i vještine iz područja oglašavanja na internetskim tražilicama i oglašivačkim mrežama.

Svi zainteresirani za stjecanje novih znanja i vještina mogu se prijaviti savjetnicima za zapošljavanje u Ispostavama Zavoda na području Krapinko-zagorske županije prema mjestu prebivališta ili boravišta kako bi definirali svoj profesionalni plan ili plan razvoja karijere, a sljedeća edukacija za nezaposlene osobe bit će iz područja trgovanja na internetu.

Cilj je ovih mjera povećanje kompetencija nezaposlenih osoba osobito u IT području, a time i postizanje potrebne fleksibilnosti na tržištu rada.

 

Datum novosti: 19.09.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr