Završen program usavršavanja za poslove CNC programera/programerke financiran od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

U Krapini je 18. travnja 2024. održana svečana podjela Uvjerenja o usavršavanju za poslove CNC programera/programerke nakon pet mjeseci intenzivne edukacije u koju su uključeni kandidata ako su iskazali interes za promjenu karijere ili usavršavanje u svom području rada.

Usavršavanje je financirano sredstvima mjera aktivne politike zapošljavanja za 2023. godinu s ciljem povećanja razine zapošljivosti i razvoja vještina nezaposlenih ili zaposlenih osoba u skladu s potrebama tržišta rada, a obrazovanje je provela Srednja škola Krapina koja u svojoj ponudi programa iz područja obrazovanje odraslih ima ovaj atraktivan obrazovni program.

Radi se o programu obrazovanja odraslih koji uključuje teorijsku nastavu, vježbe i praktičnu nastavu u Srednjoj školi Krapina, Centru za robotiku i nove tehnologije i kod poslodavca, a uz stručno vođenje izvrsnih profesora i mentora iz Srednje škole Krapina polaznici su imali prilike steći stručna znanja i usavršavati se u području programiranja CNC strojeva.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina prethodno je organizirao uključivanje nezaposlenih osoba i zaposlenih osoba u karijerno savjetovanje, a potom u obrazovanje financirano u okviru mjere Obrazovanja nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja. Ovime je još jedna grupa polaznika i polaznica stekla uvjerenje o usavršavanju i početne kompetencije za karijeru u programiranju CNC strojeva.

2023. godina proglašena je Europskom godinom vještina. Kako bi se potaknulo cjeloživotno učenje, države članice podržale su socijalne ciljeve EU-a za 2030. prema kojima bi se najmanje 60 % odraslih svake godine trebalo osposobljavati. To je važno i za postizanje stope zaposlenosti od najmanje 78 % do 2030. Postavljen je cilj EU-a da do 2030. najmanje 80 % svih odraslih osoba ima barem osnovne digitalne vještine, u EU-u bi trebalo biti 20 milijuna stručnjaka zaposlenih u području IKT-a, dok bi više žena trebalo poticati da se zapošljavaju na takvim radnim mjestima.

U okviru Europske godine vještina, u suradnji s Europskim parlamentom, državama članicama, socijalnim partnerima, javnim i privatnim službama za zapošljavanje, gospodarskim i industrijskim komorama, pružateljima usluga obrazovanja i osposobljavanja te radnicima i poduzećima, Komisija je predložila novi poticaj cjeloživotnom učenju - promicanjem većih, učinkovitijih i uključivijih ulaganja u osposobljavanje i usavršavanje kako bi se iskoristio pun potencijal europske radne snage i pružila potpora ljudima u prelasku s jednog radnog mjesta na drugo, osiguravanjem da su vještine relevantne za potrebe tržišta rada, povezivanjem ambicija i vještina ljudi s prilikama na tržištu rada, posebno za zelenu i digitalnu tranziciju i gospodarski oporavak.

 

Datum novosti: 22.04.2024.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr