Završeno obrazovanje: poslužitelj/poslužiteljica CNC stroja

U Srednjoj školi Oroslavje provedeno je obrazovanje za poslove poslužitelj/poslužiteljica CNC stroja koje je financirao Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina u skladu s potrebama na tržištu rada.

Cilj je ove mjere povećanje razine zapošljivosti te usklađivanje potrebnih kvalifikacija s potrebama na lokalnom tržištu rada. Ovim programom stručnog osposobljavanja kroz okvirno dva mjeseca polaznici su stekli sve potrebne kompetencije za obavljanje jednostavnijih poslova na CNC strojevima, posluživanju stroja i za izradu dijelova na samom stroju – tokarilici ili glodalici.

Uvjet za upis u program je završena četverogodišnja srednja škola ili trogodišnja srednja škola iz područja strojarstva, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u području strojne obrade metala te adekvatne sposobnosti, a tijekom nastave polaznici su učili primjenjivati strojarska mjerenja i osnove tehničkog crtanja s Auto CAD-om. Obrazovanje je usmjereno na posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva prema unaprijed pripremljenoj tehničkoj dokumentaciji, izrađivanje i kontrolu dijelova. Teorijsku nastavu i vježbe izvodili su profesori u Srednjoj školi Oroslavje, a program je uključivao i dio nastave kod poslodavca.

Svi su polaznici uspješno položili teorijski i praktični dio ispita te stekli Uvjerenje o osposobljenosti, a svečana podjela uvjerenja održana je u Oroslavju 19. travnja 2021. godine.

Obrazovanje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje sa ciljem stjecanje novih znanja i kompetencija koje će polaznicima, nezaposlenim osobama i tražiteljima zaposlenja, pomoći u daljnjem profesionalnom razvoju.

 

Datum novosti: 19.04.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr