Održan radni sastanak o pripremi projekata na program ZAŽELI

Dana 20. srpnja 2017. održan je u Zaboku radni sastanak o pripremi projekata na program ZAŽELI. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za program zapošljavanja žena ZAŽELI objavljen je 30. lipnja ove godine. Kako bi se definirale potrebe, mogućnosti i kapaciteti potencijalnih prijavitelja s našeg područja, Krapinsko-zagorska županija je 20. srpnja 2017. u Zaboku organizirala radni sastanak s organizacijama Crvenog križa na području županije, centrima za socijalnu skrb, udrugama osoba s invaliditetom te predstavnicima HZZ-a Područnog ureda Krapina i Zagorske razvojne agencije d.o.o.

Zamjenica župana KZŽ Jasna Petek informirala je prisutne o mogućnosti prijave na natječaj te naglasila potrebu za umrežavanjem uz uvjet da se projektnim prijavama zastupi područje cijele županije. Ispred Zagorske razvojne agencije d.o.o. predstavljeni su uvjeti natječaja koji ima za cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Ciljna skupina su nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na žene ranjivih skupina. Najniža vrijednost potpore je 900.000,00 kn, dok je najviša vrijednost projekta 10.000.000,00 kn uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova. Prijavitelji mogu biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Na projektu je obavezno partnerstvo s regionalnim ili područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb, dok prijavitelj može u projekt uključiti i ostale partnere – udruge, JLS-ove, vjerske zajednice, ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama. Projekt može trajati najviše 30 mjeseci.

Na sastanku su iskazani planovi glede pripreme projektnih prijedloga organizacija Crvenog križa, pojedinih udruga te je najavljeno održavanje pripremne radionice za zainteresirane prijavitelje u organizaciji Zagorske razvojne agencije d.o.o. u naredna dva tjedna.

 

Datum novosti: 24.07.2017.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr