Održana Godišnja skupština PVTR KZŽ

Dana 9.10.2020. održana je Godišnja skupština Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ.
Predsjedavajuća PVTR KZŽ gđa. Mirjana Jurman pozdravila je prisutne te istaknula značaj lokalnih partnerstva koja su glavni pokretač lokalnog i regionalnog razvoja, a okuplja članove iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora.
Predstavila je Izvješće o radu za 2019. Istaknula je da su se glavne aktivnosti odnosile na projekt ENTER u sklopu OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.“, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III. i to radionice za članove PVTR, radionice za NO, dodijeljene potpore za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn, uspostavljena e-učionicu za pod. vještine, uspostavljena mreža mentora, održan Dan profesionalnog usmjeravanja, radionice za stručne suradnike u OŠ i SŠ, održani Dani otvorenih vrata poslodavaca, izrađeno 5 promo filmova/spotova u svrhu promocije deficitarnih zanimanja.

Strategiju Razvoja ljudskih potencijala KZŽ za razdoblje 2020-2027. koja je izrađena kao dio aktivnosti ENTER-a predstavio je koordinator izrade WYG Savjetovanje d.o.o.
Strategije RLJP za razdoblje 2021-2027. postavlja ciljeve i prioritete razvoja programirane u skladu s regionalnim, nacionalnim te europskim smjernicama unapređenja ljudskih potencijala kao osnova za dugoročno održivo gospodarstvo proizašlog iz kvalitetnog obrazovnog sustava politika zapošljavanja.
Strategija postavlja ciljeve i glavne smjernice djelovanja kako bi do 2027. bili regija „Kvalitetnog življenje za sve generacije s razvijenim tržištem rada i dostupnim socijalnim uslugama za sve građane/ke“.

Da bi to ostvarili postavljena su i 4 strateška cilja:
1. Razviti moderno tržište rada uz pomirenje obiteljskog i profesionalnog života
2. Razviti kvalitetno obrazovanje za sve građane/ke
3. Razviti nove i povećati dostupnost postojećih socijalnih i zdravstvenih usluga za sve građane/ke
4. Poticati aktivnosti i programe koji osiguravaju kvalitetu života

Istaknuto je da ostvarenje  zadanih ciljeva ovisi o suradnji i aktivnostima svih partnera, svih dionika koji mogu utjecati na razvoj ljudskih potencijala.
Zamjenica Župana gđa. Jasna Petek istaknula da je donesena Strategija razvoja ljudskih potencijala KZŽ važan dokument za projektiranje u narednom razdoblju. Zahvalila je svima koji su sudjelovali u izradi i navela kako se iz dokumenta vidi u kojim područjima je aktivniji i konkretniji pristup. Mjere iz prošle Strategije se nastavljaju i dalje, uz primjetan konkretniji zaokret nove Strategije prema organizacijama civilnog društva - sektoru koji zauzima značaj u pogledu zadovoljavanja potreba stanovnika KZŽ. Strategija ima vrlo važnu ulogu u poboljšanju kvalitete života ljudi te su unutar mjera prepoznati i mladi.
Istaknuto je da ostvarenje zadanih ciljeva ovisi o suradnji i aktivnostima svih partnera, svih dionika koji mogu utjecati na razvoj ljudskih potencijala.

Nakon usvajanja Strategije RLJP o poticajima i nagradama za zapošljavanje osoba s invaliditetom upoznale su prisutne suradnice Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Datum novosti: 12.10.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr