Održana Središnja konferencija projekta 'Žene za Zagorje'

U prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade u organizaciji Gradskog društva Crvenog Križa Krapina održana je 4. studenog 2019. Središnja konferencija projekta ''Žene za Zagorje'' koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. na kojem je jedan od partnera Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici organizacija uključenih u pripremu i provedbu projekta, s ciljem što bolje prezentacije dosadašnjih aktivnosti, metodološkog pristupa u radu s nezaposlenim ženama i krajnjim korisnicima, svrhe i tijeka provedbe projekta te načina kako je projekt pridonio kvaliteti života nezaposlenih žena i potrebitih starijih i nemoćnih osoba za koje se brinu.

Naglasak je bio na položaju žena na tržištu rada, ostvarivanju prava na socijalne usluge za starije i sve ostale osobe u nepovoljnom položaju, zadovoljstvu korisnika pruženim uslugama te na organizaciji programa osposobljavanja za zaposlene žene.

Predstojnik HZZ PU Krapina Goran Vukmanić održao je  prezentaciju na temu ''Položaj žena na tržištu  rada u Krapinsko-zagorskoj županiji'', a svoja iskustva na provođenju projekta predstavili su Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, Centar za socijalnu skrb Krapina, Pučko otvoreno učilište Krapina i Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada.

Svi sudionici  pohvalili  su rezultate projekta te istaknuli nadu u nastavak financiranja ovakvih aktivnosti kroz osiguravanje dodatnih EU sredstava ili na neki drugi način kroz koji će se nastaviti pomaganje socijalno ugroženih građana.

 

Datum novosti: 05.11.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr