Nezaposlenost i zapošljavanje u kolovozu 2017./2016. godine

Registrirana nezaposlenost krajem kolovoza 2017. godine
U Područnom uredu Krapina krajem kolovoza 2017. godine evidentirano je 3.517 nezaposlenih osoba, što ukazuje na smanjenje za 1,8% ili 64 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 28,7% odnosno za 1.415 osoba u odnosu na kraj kolovoza 2016. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom kolovoza 2017.
U kolovozu 2017. godine novoprijavljena je ukupno 421 nezaposlena osoba što je za 9,1% MANJE nego u kolovozu 2016. godine.

Od toga:
 226 osoba (53,7%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   91 osoba (21,6%) dolazi iz redovitoga školovanja
   88 osoba (20,9%) dolazi iz neaktivnosti
   16 osoba   (3,8%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u kolovozu 2017. godine izašlo je ukupno 485 osoba (13,2% MANJE nego u istom mjesecu 2016. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 282 osobe (58,1%), a 203 osobe (41,9%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

UKUPAN broj ZAPOSLENIH osoba iz evidencije nezaposlenih u kolovozu 2017. godine za 14,8% je MANJI u odnosu na isti izvještajni mjesec 2016. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom kolovoza 2017. godine od strane poslodavaca PRIJAVLJENO je 575 potreba za radnicima što je za 13,8% MANJE nego u kolovozu 2016. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (24,5%), obrazovanju (14,3%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (12,7%), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (10,4%), te građevinarstvu (10,3%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U kolovozu 2017. godine evidentirano je 959 korisnika novčane naknade (27,3% nezaposlenih), što je za 12,7% MANJE nego u istom mjesecu 2016. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključene su 63 osobe. Novouključene osobe u kolovozu 2017. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje (29 osoba ili 46,0%) – sve osobe uključene u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Potpore za zapošljavanje – 16 osoba ili 25,4%, Javni radovi – 11 osoba ili 17,5% te Potpore za samozapošljavanje – 7 osoba ili 11,1%.
Na kraju kolovoza 2017. godine evidentirana su 832 aktivna korisnika mjera.

 

Datum novosti: 12.09.2017.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr