Nezaposlenost i zapošljavanje u kolovozu 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem kolovoza 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem kolovoza 2019. godine evidentirano je 2.359 nezaposlenih osoba, što ukazuje na povećanje za 1,5% ili 34 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 10,5% odnosno za 277 osoba u odnosu na kraj kolovoza 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom kolovoza 2019.
U kolovozu 2019. godine novoprijavljene su ukupno 284 nezaposlene osobe što je za 12,3% manje nego u kolovozu 2018. godine.

Od toga:
 154 osobe (54,2%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   64 osobe (22,5%) dolaze iz redovitoga školovanja
   53 osobe (18,7%) dolaze iz neaktivnosti
   13 osoba   (4,6%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u kolovozu 2019. godine izašlo je ukupno 250 osoba (35,4% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 188 osoba (75,2%), a 62 osobe (24,8%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u kolovozu 2019. godine za 30,4% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom kolovoza 2019. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 485 potreba za radnicima što je za 19,8% manje nego u kolovozu 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (19,8%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (15,9%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (15,3%), prerađivačkoj industriji (15,1%), te građevinarstvu (11,1%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U kolovozu 2019. godine evidentirana su 644 korisnika novčane naknade (27,3% nezaposlenih), što je za 21,6% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 58 osoba, i to 36 muškaraca (62,1%) i 22 žene (37,9%).
Novouključene osobe u kolovozu 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za samozapošljavanje 23 osobe (39,6%), Potpore za zapošljavanje 22 osobe (37,9%), Potpore za usavršavanje 6 osoba (10,4%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 6 osoba (10,4%), te Obrazovanje nezaposlenih 1 osoba (1,7%).
Na kraju kolovoza 2019. godine evidentirano je 850 aktivnih korisnika mjera.
 

Datum novosti: 10.09.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr