Nezaposlenost i zapošljavanje u kolovozu 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem kolovoza 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem kolovoza 2021. godine registrirano je 2.417 osoba, što ukazuje na smanjenje za 0,1% odnosno za 3 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 17,9% odnosno za 527 osoba u odnosu na kraj kolovoza 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom kolovoza 2021.
U kolovozu 2021. godine novoprijavljeno je ukupno 259 nezaposlenih osoba što je za 34,8% manje nego u kolovozu 2020. godine.

Od toga:
 169 osoba (65,2%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   52 osobe (20,1%) dolaze iz redovitoga školovanja
   36 osoba (13,9%) dolazi iz neaktivnosti
     2 osobe   (0,8%) dolaze iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u kolovozu 2021. godine izašle su ukupno 262 osobe (9,0% manje nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 180 osoba (68,7%), a 82 osobe (31,3%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u kolovozu 2021. godine za 20,4% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom kolovoza 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 665 potreba za radnicima što je za 74,5% više nego u kolovozu 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (33,8%), obrazovanju (22,7%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (10,7%), građevinarstvu (8,6%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (8,0%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U kolovozu 2021. godine evidentirano je 760 korisnika novčane naknade (31,4% nezaposlenih), što je za 19,2% manje nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom kolovoza 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključena je 51 osoba, i to 32 muškarca (62,7%) i 19 žena (37,3%).
Novouključene osobe u kolovozu 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 27 osoba (52,9%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 6 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 21 osoba, te Potpore za samozapošljavanje 24 osobe (47,1%).
Na kraju kolovoza 2021. godine evidentirano je 730 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem potpora za očuvanje radnih mjesta i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Program zadržavanja radnih mjesta za kolovoz 2021. uključuje poslodavce u prihvatljivim djelatnostima te poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije. Potpora iznosi do 4.000 kn po radniku, a utvrđuje se prema postotku pada prihoda/primitaka (najmanje 40%). Iznos potpore ovisi i o postotku radnika za koje poslodavac traži potporu, a za koje posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj: 70 i više % COVID-potvrda = 100% potpore, za manje od 70% COVID potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku COVID-potvrda od ukupnog iznosa potpore.
 

Datum novosti: 10.09.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr