Nezaposlenost i zapošljavanje u kolovozu 2022./2021. godine

Registrirana nezaposlenost krajem kolovoza 2022. godine
U Područnom uredu Krapina krajem kolovoza 2022. godine registrirano je 2.105 osoba, što ukazuje na povećanje za 2,1% odnosno za 43 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 12,9% odnosno za 312 osoba u odnosu na kraj kolovoza 2021. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom kolovoza 2022.
U kolovozu 2022. godine novoprijavljena je ukupno 241 nezaposlena osoba što je za 6,9% manje nego u kolovozu 2021. godine.

Od toga:
 142 osobe (58,9%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   59 osoba (24,5%) dolazi iz redovitoga školovanja
   40 osoba (16,6%) dolazi iz neaktivnosti.

Iz evidentirane nezaposlenosti u kolovozu 2022. godine izašlo je ukupno 198 osoba (24,4% manje nego u istom mjesecu 2021. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 152 osobe (76,8%), a 46 osoba (23,2%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u kolovozu 2022. godine za 15,6% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2021. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom kolovoza 2022. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 509 potreba za radnicima što je za 23,5% manje nego u kolovozu 2021. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (26,5%), prerađivačkoj industriji (25,0%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (12,0%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (10,8%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U kolovozu 2022. godine evidentiran je 581 korisnik novčane naknade (27,6% nezaposlenih), što je za 23,6% manje nego u istom mjesecu 2021. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom kolovoza 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključene su 42 osobe, i to 27 muškaraca (64,3%) i 15 žena (35,7%).
Novouključene osobe u kolovozu 2022. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 16 osoba (38,1%) i to Potpora za zapošljavanje 8 osoba, Potpora za pripravništvo 4 osobe, te Potpora za pripravništvo u javnim službama 4 osobe; Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja 14 osoba (33,3%) i to Potpora za samozapošljavanje 14 osoba; Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 8 osoba (19,1%); Javni radovi 3 osobe (7,1%), te Potpore za očuvanje radnih mjesta 1 osoba (2,4%).
Na kraju kolovoza 2022. godine evidentirana su 803 aktivna korisnika mjera.

 

Datum novosti: 09.09.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr