Nezaposlenost i zapošljavanje u kolovozu 2023./2022. godine

Registrirana nezaposlenost krajem kolovoza 2023. godine
U Područnom uredu Krapina krajem kolovoza 2023. godine registrirano je 2.255 osoba, što ukazuje na povećanje za 6,1% ili 129 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 7,1% ili 150 osoba u odnosu na kraj kolovoza 2022. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom kolovoza 2023.
U kolovozu 2023. godine novoprijavljeno je ukupno 369 nezaposlenih osoba što je za 53,1% više nego u kolovozu 2022. godine.

Od toga:
 280 osoba (75,9%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   48 osoba (13,0%) dolazi iz redovitoga školovanja
   40 osoba (10,8%) dolazi iz neaktivnosti
     1 osoba   (0,3%) dolazi iz drugih oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u kolovozu 2023. godine izašlo je ukupno 240 osoba (21,2% više nego u istom mjesecu 2022. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju su napustile 202 osobe (84,2%), a 38 osoba (15,8%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u kolovozu 2023. godine za 32,9% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2022. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom kolovoza 2023. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 667 potreba za radnicima što je za 31,0% više nego u kolovozu 2022. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (33,9%), obrazovanju (29,4%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (9,3%), građevinarstvu (8,1%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (7,0%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U kolovozu 2023. godine evidentirano je 720 korisnika novčane naknade (31,9% nezaposlenih), što je za 23,9% više nego u istom mjesecu 2022. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom kolovoza 2023. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 40 osoba, i to 23 muškarca (57,5%) i 17 žena (42,5%).
Novouključene osobe u kolovozu 2023. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 22 osobe (55,0%) i to Potpora za zapošljavanje 15 osoba, Potpora za pripravništvo 5 osoba, te Potpora za pripravništvo u javnim službama 2 osobe; Potpore za samozapošljavanje 15 osoba (37,5%); te Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 3 osobe (7,5%).
Na kraju kolovoza 2023. godine evidentirano je 870 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 11.09.2023.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr