Nezaposlenost i zapošljavanje u lipnju 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem lipnja 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem lipnja 2020. godine evidentirane su 2.602 nezaposlene osobe, što ukazuje na smanjenje za 2,3% odnosno za 61 osobu u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 19,6% odnosno za 426 osoba u odnosu na kraj lipnja 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom lipnja 2020.
U lipnju 2020. godine novoprijavljena je ukupno 281 nezaposlena osoba što je za 17,4% manje nego u lipnju 2019. godine.

Od toga:
 201 osoba (71,5%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   47 osoba (16,7%) dolazi iz neaktivnosti
   30 osoba (10,7%) dolazi iz redovitoga školovanja
     3 osobe   (1,1%) dolaze iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u lipnju 2020. godine izašle su ukupno 342 osobe (11,4% više nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 295 osoba (86,3%), a 47 osoba (13,7%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u lipnju 2020. godine za 23,4% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom lipnja 2020. godine od strane poslodavaca prijavljene su 304 potrebe za radnicima što je za 15,8% manje nego u lipnju 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (25,7%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (13,2%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (12,8%), te pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (11,8%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U lipnju 2020. godine evidentirano je 830 korisnika novčane naknade (31,9% nezaposlenih), što je za 35,4% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 20 osoba.
Novouključene osobe u lipnju 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Obrazovanje nezaposlenih 14 osoba (70,0%) i Potpore za samozapošljavanje 6 osoba (30,0%).
Na kraju lipnja 2020. godine evidentirano je 619 aktivnih korisnika mjera.
Uz mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) koja se provodila od ožujka do svibnja, a nastavljena je u lipnju s promijenjenim uvjetima, na sjednici Upravnog vijeća HZZ-a dana 29.6.2020 je donesena i nova mjera 'Potpora za skraćivanje radnog vremena' kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, a također je donesena i Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za mjesec srpanj 2020. g. koja se odnosi na mikropoduzetnike.
 

Datum novosti: 10.07.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr