Nezaposlenost i zapošljavanje u lipnju 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem lipnja 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem lipnja 2021. godine registrirane su 2.284 osobe, što ukazuje na smanjenje za 0,3% odnosno za 7 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 12,2% odnosno za 318 osoba u odnosu na kraj lipnja 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom lipnja 2021.
U lipnju 2021. godine novoprijavljene su ukupno 322 nezaposlene osobe što je za 14,6% više nego u lipnju 2020. godine.

Od toga:
 247 osoba (76,7%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   40 osoba (12,4%) dolazi iz neaktivnosti
   35 osoba (10,9%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u lipnju 2021. godine izašlo je ukupno 329 osoba (3,8% manje nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 267 osoba (81,2%), a 62 osobe (18,8%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u lipnju 2021. godine za 9,5% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom lipnja 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 476 potreba za radnicima što je za 56,6% više nego u lipnju 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (23,3%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (17,9%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (14,5%), građevinarstvu (11,8%), te pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (10,1%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U lipnju 2021. godine evidentirano je 638 korisnika novčane naknade (27,9% nezaposlenih), što je za 23,1% manje nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom lipnja 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 98 osoba, i to 43 muškarca (43,9%) i 55 žena (56,1%).
Novouključene osobe u lipnju 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za očuvanje radnih mjesta 27 osoba (27,6%), Potpore za zapošljavanje 25 osoba (25,5%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 12 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 13 osoba, Potpore za samozapošljavanje 21 osoba (21,4%), Javni radovi 14 osoba (14,3%), te Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 11 osoba (11,2%).
Na kraju lipnja 2021. godine evidentirano je 809 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom krajem 2020. godine HZZ je nastavio s provođenjem mjere 'Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije' i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
 

Datum novosti: 09.07.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr