Nezaposlenost i zapošljavanje u lipnju 2023./2022. godine

Registrirana nezaposlenost krajem lipnja 2023. godine
U Područnom uredu Krapina krajem lipnja 2023. godine registrirano je 1.895 osoba, što ukazuje na povećanje za 8,0% ili 137 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 3,5% ili 68 osoba u odnosu na kraj lipnja 2022. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom lipnja 2023.
U lipnju 2023. godine novoprijavljeno je ukupno 335 nezaposlenih osoba što je za 36,2% više nego u lipnju 2022. godine.

Od toga:
 257 osoba (76,7%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   51 osoba (15,2%) dolazi iz neaktivnosti
   27 osoba   (8,1%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u lipnju 2023. godine izašlo je ukupno 198 osoba (17,8% manje nego u istom mjesecu 2022. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 159 osoba (80,3%), a 39 osoba (19,7%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u lipnju 2023. godine za 2,5% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2022. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom lipnja 2023. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 447 potreba za radnicima što je za 4,7% više nego u lipnju 2022. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (30,4%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (19,7%), obrazovanju (8,7%), građevinarstvu (7,8%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (7,8%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U lipnju 2023. godine evidentirana su 456 korisnika novčane naknade (24,5% nezaposlenih), što je za 26,3% manje nego u istom mjesecu 2022. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom lipnja 2023. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 58 osoba, i to 22 muškarca (37,9%) i 36 žena (62,1%).
Novouključene osobe u lipnju 2023. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 18 osoba (31,0%) i to Potpora za zapošljavanje 11 osoba, te Potpora za pripravništvo u javnim službama 7 osoba; Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 15 osoba (25,9%); Potpore za samozapošljavanje 14 osoba (24,1%) i to Potpora za samozapošljavanje 12 osoba, te Potpora za samozapošljavanje-zeleno/digitalno 2 osobe; Aktivacijski program 6 osoba (10,4%); Javni radovi 4 osobe (6,9%); te Osposobljavanje na radnom mjestu 1 osoba (1,7%).
Na kraju lipnja 2023. godine evidentiran je 941 aktivni korisnik mjera.

 

Datum novosti: 11.07.2023.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr