Nezaposlenost i zapošljavanje u lipnju 2024./2023. godine

Registrirana nezaposlenost krajem lipnja 2024. godine
U Područnom uredu Krapina krajem lipnja 2024. godine registrirano je 1.668 osoba, što ukazuje na smanjenje za 0,4% ili 7 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 10,3% ili 191 osobu u odnosu na kraj lipnja 2023. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom lipnja 2024.
U lipnju 2024. godine novoprijavljena je ukupno 231 nezaposlena osoba što je za 31,0% manje nego u lipnju 2023. godine.

Od toga:
 190 osoba (82,2%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   27 osoba (11,7%) dolazi iz neaktivnosti
   14 osoba   (6,1%) dolazi iz redovitoga školovanja.

Iz evidentirane nezaposlenosti u lipnju 2024. godine izašlo je ukupno 238 osoba (20,2% više nego u istom mjesecu 2023. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 196 osoba (82,4%), a 42 osobe (17,6%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u lipnju 2024. godine za 23,3% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2023. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom lipnja 2024. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 409 potreba za radnicima što je za 8,5% manje nego u lipnju 2023. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (31,8%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (16,4%), građevinarstvu (10,0%), te obrazovanju (9,3%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U lipnju 2024. godine evidentirana su 372 korisnika novčane naknade (22,3% nezaposlenih), što je za 18,4% manje nego u istom mjesecu 2023. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom lipnja 2024. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 49 osoba, i to 25 muškaraca (51,0%) i 24 žene (49,0%).
Novouključene osobe u lipnju 2024. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za samozapošljavanje 21 osoba (42,9%); Obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera 13 osoba (26,5%); Aktivacijski program 8 osoba (16,3%); Potpore za zapošljavanje 6 osoba (12,3%) i to Potpora za zapošljavanje 2 osobe, Potpora za zapošljavanje osoba uključenih u program POSAO+ 2 osobe, Potpora za pripravništvo 1 osoba i Potpora za pripravništvo u javnim službama 1 osoba; te Javni radovi 1 osoba (2,0%).
Na kraju lipnja 2024. godine evidentirano je 1.008 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.07.2024.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr