Nezaposlenost i zapošljavanje u listopadu 2019./2018. godine

Registrirana nezaposlenost krajem listopada 2019. godine
U Područnom uredu Krapina krajem listopada 2019. godine evidentirano je 2.270 nezaposlenih osoba, što ukazuje na povećanje za 1,0% ili 23 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 11,2% odnosno za 287 osoba u odnosu na kraj listopada 2018. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom listopada 2019.
U listopadu 2019. godine novoprijavljeno je ukupno 420 nezaposlenih osoba što je za 11,4% manje nego u listopadu 2018. godine.

Od toga:
 231 osoba (55,0%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   99 osoba (23,6%) dolazi iz redovitoga školovanja
   73 osobe (17,4%) dolaze iz neaktivnosti
   17 osoba   (4,0%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u listopadu 2019. godine izašlo je ukupno 397 osoba (12,0% manje nego u istom mjesecu 2018. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 299 osoba (75,3%), a 98 osoba (24,7%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u listopadu 2019. godine za 3,1% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2018. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom listopada 2019. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 516 potreba za radnicima što je za 11,0% manje nego u listopadu 2018. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (24,0%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (22,5%), prerađivačkoj industriji (16,5%), građevinarstvu (8,9%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (7,0%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U listopadu 2019. godine evidentirano je 559 korisnika novčane naknade (24,6% nezaposlenih), što je za 21,0% manje nego u istom mjesecu 2018. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 88 osoba, i to 31 muškarac (35,2%) i 57 žena (64,8%).
Novouključene osobe u listopadu 2019. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 30 osoba (34,1%), Potpore za samozapošljavanje 27 osoba (30,7%), Obrazovanje nezaposlenih 13 osoba (14,8%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 12 osoba (13,6%), te Potpore za usavršavanje 6 osoba (6,8%).
Na kraju listopada 2019. godine evidentiran je 871 aktivan korisnik mjera.

 

Datum novosti: 12.11.2019.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr