Nezaposlenost i zapošljavanje u listopadu 2020./2019. godine

Registrirana nezaposlenost krajem listopada 2020. godine
U Područnom uredu Krapina krajem listopada 2020. godine evidentirano je 2.799 nezaposlenih osoba, što ukazuje na povećanje za 1,3% odnosno za 37 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 23,3% odnosno za 529 osoba u odnosu na kraj listopada 2019. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom listopada 2020.
U listopadu 2020. godine novoprijavljena je ukupno 451 nezaposlena osoba što je za 7,4% više nego u listopadu 2019. godine.

Od toga:
 289 osoba (64,1%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   90 osoba (20,0%) dolazi iz redovitoga školovanja
   66 osoba (14,6%) dolazi iz neaktivnosti
     6 osoba   (1,3%) dolazi iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u listopadu 2020. godine izašlo je ukupno 414 osoba (4,3% više nego u istom mjesecu 2019. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 355 osoba (85,4%), a 59 osoba (14,6%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u listopadu 2020. godine za 18,7% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2019. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom listopada 2020. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 518 potreba za radnicima što je za 0,4% više nego u listopadu 2019. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u obrazovanju (28,8%), prerađivačkoj industriji (27,2%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (13,1%), te građevinarstvu (6,9%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U listopadu 2020. godine evidentirana su 833 korisnika novčane naknade (29,8% nezaposlenih), što je za 49,0% više nego u istom mjesecu 2019. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 115 osoba, i to 60 muškaraca (52,2%) i 55 žena (47,8%).
Novouključene osobe u listopadu 2020. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 45 osoba (39,1%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 4 osobe te Druge potpore za zapošljavanje 41 osoba, Potpore za samozapošljavanje 36 osoba (31,3%), Potpore za očuvanje radnih mjesta 21 osoba (18,3%), Potpore za usavršavanje 12 osoba (10,4%) i Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 1 osoba (0,9%).
Na kraju listopada 2020. godine evidentiran je 651 aktivni korisnik mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) HZZ je uveo ovu mjeru kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti. Provedba mjere započela je 23. ožujka 2020., a potpora se dodjeljivala poslodavcima od ožujka. Uz djelomično izmijenjene uvjete i obuhvaćene djelatnosti mjera će biti dostupna do kraja 2020. godine. Aktivirana je i mjera 'Potpora za skraćivanje radnog vremena' kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, a također je donesena i nova mjera namijenjena osobama s invaliditetom: Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Na 10. sjednici Upravnog vijeća HZZ-a održanoj 20.10.2020. donesene su Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u mjerama: Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19), Skraćivanje radnog vremena i Obrazovanje zaposlenih.
 

Datum novosti: 10.11.2020.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr