Nezaposlenost i zapošljavanje u listopadu 2021./2020. godine

Registrirana nezaposlenost krajem listopada 2021. godine
U Područnom uredu Krapina krajem listopada 2021. godine registrirano je 2.137 osoba, što ukazuje na smanjenje za 2,7% odnosno za 59 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 23,7% odnosno za 662 osobe u odnosu na kraj listopada 2020. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom listopada 2021.
U listopadu 2021. godine novoprijavljeno je ukupno 318 nezaposlenih osoba što je za 29,5% manje nego u listopadu 2020. godine.

Od toga:
 192 osobe (60,4%) dolaze direktno iz radnog odnosa
   71 osoba (22,3%) dolazi iz redovitoga školovanja
   52 osobe (16,4%) dolaze iz neaktivnosti
     3 osobe   (0,9%) dolaze iz nekog drugog oblika rada.

Iz evidentirane nezaposlenosti u listopadu 2021. godine izašlo je ukupno 377 osoba (8,9% manje nego u istom mjesecu 2020. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 285 osoba (75,6%), a 92 osobe (24,4%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u listopadu 2021. godine za 19,7% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2020. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom listopada 2021. godine od strane poslodavaca prijavljeno je 611 potreba za radnicima što je za 18,0% više nego u listopadu 2020. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (33,1%), obrazovanju (18,3%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (17,2%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (10,1%), te građevinarstvu (6,4%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U listopadu 2021. godine evidentirano je 550 korisnika novčane naknade (25,7% nezaposlenih), što je za 34,0% manje nego u istom mjesecu 2020. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom listopada 2021. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 69 osoba, i to 35 muškaraca (50,7%) i 34 žene (49,3%).
Novouključene osobe u listopadu 2021. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 33 osobe (47,8%) i to Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 9 osoba te Druge potpore za zapošljavanje 24 osobe, Potpore za samozapošljavanje 32 osobe (46,4%), Potpore za očuvanje radnih mjesta 3 osobe (4,3%), te Javni radovi 1 osoba (1,5%).
Na kraju listopada 2021. godine evidentirano je 829 aktivnih korisnika mjera.
Uvjetovano pandemijom koronavirusa (COVID-19) i potresom HZZ je nastavio s provođenjem Potpora za očuvanje radnih mjesta odnosno Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2021. godini kako bi se radnicima zadržala radna mjesta, odnosno osigurao ostanak u zaposlenosti.
Program zadržavanja radnih mjesta za listopad 2021. uključuje poslodavce u prihvatljivim djelatnostima,  poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni, te poslodavce kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite bez obzira na djelatnost. Potpora iznosi do 4.000 kn po radniku, a utvrđuje se prema postotku pada prihoda/primitaka (najmanje 40%). Iznos potpore ovisi i o postotku radnika za koje poslodavac traži potporu, a za koje posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj: 70 i više % COVID-potvrda = 100% potpore, za manje od 70% COVID potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku COVID-potvrda od ukupnog iznosa potpore.
 

Datum novosti: 10.11.2021.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr