Nezaposlenost i zapošljavanje u listopadu 2022./2021. godine

Registrirana nezaposlenost krajem listopada 2022. godine
U Područnom uredu Krapina krajem listopada 2022. godine registrirano je 1.977 osoba, što ukazuje na smanjenje za 0,1% ili 2 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 7,5% odnosno za 160 osoba u odnosu na kraj listopada 2021. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom listopada 2022.
U listopadu 2022. godine novoprijavljeno je ukupno 286 nezaposlenih osoba što je za 10,1% manje nego u listopadu 2021. godine.

Od toga:
 168 osoba (58,7%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   69 osoba (24,1%) dolazi iz redovitoga školovanja
   49 osoba (17,1%) dolazi iz neaktivnosti.

Iz evidentirane nezaposlenosti u listopadu 2022. godine izašlo je ukupno 288 osoba (23,6% manje nego u istom mjesecu 2021. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo 216 osoba (75,0%), a 72 osobe (25,0%) brisane su iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u listopadu 2022. godine za 24,2% je manji u odnosu na isti izvještajni mjesec 2021. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom listopada 2022. godine od strane poslodavaca prijavljene su 544 potrebe za radnicima što je za 11,0% manje nego u listopadu 2021. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (31,4%), obrazovanju (26,1%), te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (18,6%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U listopadu 2022. godine evidentiran je 461 korisnik novčane naknade (23,3% nezaposlenih), što je za 16,2% manje nego u istom mjesecu 2021. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom listopada 2022. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključena je 91 osoba, i to 44 muškarca (48,4%) i 47 žena (51,6%).
Novouključene osobe u listopadu 2022. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 38 osoba (41,7%) i to Potpora za zapošljavanje 33 osobe, Potpora za pripravništvo 3 osobe, te Potpora za pripravništvo u javnim službama 2 osobe; Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja 29 osoba (31,9%) i to Potpora za samozapošljavanje 26 osoba, Potpora za proširenje poslovanja 2 osobe, te Potpora za samozapošljavanje-zeleno/digitalno 1 osoba; Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 23 osobe (25,3%), te Stalni sezonac 1 osoba (1,1%).
Na kraju listopada 2022. godine evidentirana su 862 aktivna korisnika mjera.

 

Datum novosti: 11.11.2022.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr