Nezaposlenost i zapošljavanje u listopadu 2023./2022. godine

Registrirana nezaposlenost krajem listopada 2023. godine
U Područnom uredu Krapina krajem listopada 2023. godine registrirano je 2.066 osoba, što ukazuje na smanjenje za 2,6% ili 55 osoba u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na povećanje za 4,5% ili 89 osoba u odnosu na kraj listopada 2022. godine.

Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom listopada 2023.
U listopadu 2023. godine novoprijavljene su ukupno 274 nezaposlene osobe što je za 4,2% manje nego u listopadu 2022. godine.

Od toga:
 166 osoba (60,6%) dolazi direktno iz radnog odnosa
   62 osobe (22,6%) dolaze iz redovitoga školovanja
   46 osoba (16,8%) dolazi iz neaktivnosti.

Iz evidentirane nezaposlenosti u listopadu 2023. godine izašlo je ukupno 329 osoba (14,2% više nego u istom mjesecu 2022. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustila 261 osoba (79,3%), a 68 osoba (20,7%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.

Ukupan broj zaposlenih osoba iz evidencije nezaposlenih u listopadu 2023. godine za 20,8% je veći u odnosu na isti izvještajni mjesec 2022. godine.

Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom listopada 2023. godine od strane poslodavaca prijavljene su 532 potrebe za radnicima što je za 2,2% manje nego u listopadu 2022. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (31,2%), obrazovanju (21,1%), zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (16,7%), te trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (8,3%).

Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U listopadu 2023. godine evidentirana su 556 korisnika novčane naknade (26,9% nezaposlenih), što je za 20,6% više nego u istom mjesecu 2022. godine.

Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom listopada 2023. godine u mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje novouključeno je 129 osoba, i to 53 muškarca (41,1%) i 76 žena (58,9%).
Novouključene osobe u listopadu 2023. godine obuhvaćene su mjerama: Potpore za zapošljavanje 51 osoba (39,6%) i to Potpora za zapošljavanje 32 osobe, Potpora za pripravništvo u javnim službama 10 osoba, te Potpora za pripravništvo 9 osoba; Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja 41 osoba (31,8%); Potpore za samozapošljavanje 23 osobe (17,8%) i to Potpora za samozapošljavanje 22 osobe, te Potpora za samozapošljavanje-zeleno/digitalno 1 osoba; Potpore za usavršavanje 7 osoba (5,4%); te Aktivacijski program 7 osoba (5,4%).
Na kraju listopada 2023. godine evidentirano je 868 aktivnih korisnika mjera.

 

Datum novosti: 10.11.2023.
UGOVORNO TIJELO: KORISNICI PROJEKTA:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagorska razvojna agencija Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina

 
Krapinsko-zagorska županija Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Krapina Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije za promicanje regionalnog razvoja.
Za više informacija o EU fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr